Мінеральне добриво “ДУКАНІТ” (DUCANIT®) виробництва фірми “ДУСЛО Лтд.” (Республіка Словаччина) – азотне нітратне (кальцієва селітра, нітрат кальцію) добриво, призначене для застосування в агропромисловому та приватному секторі в умовах закритого ґрунту для позакореневого підживлення тепличних овочевих культур шляхом краплинного зрошування рослин робочим водним розчином добрива з нормою витрати 0,05-1,5 кг на 1000 л води; приготування розчинів для гідропоніки (1 кг добрива на 1000 л води) та позакореневого підживлення з нормою витрати 500-800 г на 100 л води протягом вегетаційного періоду з максимальною кратністю обробок до 10-ти разів). 

Добриво “ДУКАНІТ” (DUCANIT®) зареєстроване в країні-виробнику, відповідає вимогам директиви 67/548/ЄЕС, 1999/45/ЄС/Норми ЄС 2003/2003.

За фізико-хімічними властивостями добриво - кальцієва селітра (синоніми - кальцію нітрат, азотнокислий кальцій, містить аміачну селітру та кристалічно-зв’язану воду), торгова назва “ДУКАНІТ” (DUCANIT®) - дрібні гранули (гранулометричний склад: частинки розміром від 1 до 4 мм – не менше 90%; < 1 мм – не більше 10%), без сторонніх механічних домішок білого кольору без запаху; розчинність у воді 128 г/100 г (20оС), 363/100 г (100оС); розчинність в органічних розчинниках (етанол – 51,4 г/100 г, ацетон 16,8 г/100 г при 20оС; рН 6,6-7 (10% водний розчин), насипна щільність 0,994 г/см3, щільність 2,36 г/см3 (20оС); добриво не летке, не злежується, сильно гігроскопічне, пожежобезпечне, температура займання із розкладом (515±17)оС, температура спалаху (525±17)оС [1,3,4]. 

Виробляється хімічним способом. Основним компонентом є складові 5Ca(NO3)2•NН4NO3•10Н2О. Для покращення фізичних властивостей до концентрованого розчину кальцієвої селітри в процесі виробництва додають 6-8,6% нітрату амонію з наступною грануляцією продукту. Таке добриво менш гігроскопічне та добре розсіюється. 

Основною діючою речовиною кальцієвої селітри є азот, що становить в перерахунку на суху речовину становить 15,5%, та кальцій (водорозчинний) – 26,3%. Вміст нітратної форми азоту до загального азоту складає 14,4%, вміст аміачного азоту – 1,1%.

Вміст токсичних небезпечних елементів (важкі метали) не перевищує встановлених величин гігієнічних нормативів, тим самим виключаючи можливість їх потенційного небезпечного інгаляційного впливу на працюючих на етапах виготовлення, розвантажувально-навантажувальних робіт та застосування добрива за призначенням.

1.2. Сфера застосування

Кальцієва селітра – лужне добриво, тому найбільш доцільне її застосування на кислому дерново-підзолистому ґрунті, особливо для підживлення озимих культур. Дози, строки та спосіб внесення добрива (основне, передпосівне, позакореневе підживлення) встановлені для різних сільськогосподарських культур. Крім того, ефективно також застосування добрива, враховуючи його високу розчинність у воді, для позакореневого підживлення, крапельного зрошення та приготування розчинів для гідропоніки. 

Зокрема, добриво “ДУКАНІТ” (DUCANIT®) призначене для застосування в агропромисловому та приватному секторі в умовах закритого ґрунту для позакореневого підживлення тепличних овочевих культур шляхом краплинного зрошування рослин робочим водним розчином добрива з нормою витрати 0,05-1,5 кг на 1000 л води; приготування розчинів для гідропоніки (1 кг добрива на 1000 л води; літр розчину містить 155 мг азоту, 144 мг N–NO3, 11 мг N–NO4 та 190 мг Са) та позакореневого підживлення з нормою витрати 500-800 г на 100 л води протягом вегетаційного періоду з максимальною кратністю обробок до 10-ти разів). 

Добриво сумісне з іншими водорозчинними добривами, що містять магній та калій, не сумісне з добривами, що містять сульфати або фосфати

Застосування аміачної селітри.

Сільське господарство.
Це добре розчинне високоефективне мінеральне амонійно-нітратне висококонцентроване добриво. Містить 34,4 % азоту. Для сільського господарства аміачна селітра випускається у вигляді гранул сферичної форми. Серед всіх добрив вона займає перше місце по використанню в сільському господарстві, яке становить 55-60 % ринку мінеральних добрив. Володіє високою гігроскопічністю, щоб не відволожується додають добавки поглинають вологу: мелений вапняк, крейда, фосфоритне борошно, фосфогіпс.
Застосовується для мінерального живлення культур при основному, передпосівному внесенні та для підживлення сільськогосподарських культур. Найбільша ефективність досягається при використанні аміачної селітри для ранньовесняного підживлення озимої пшениці, озимого ріпаку а також для внесення поверхнево чи локально до посіву або при посіві ярих культур, підживлення технічних, овочевих та баштанних культур. Високий ефект виходить при спільному внесенні з фосфором та калієм. Заборонено аміачну селітру вносити під огірки, кабачки, патисони та гарбузи, так як сприяє накопиченню нітратів!
Це добриво роблять у такий спосіб: азот пов'язують з воднем, у результаті реакції, що відбувається утворюється аміак; аміак згодом окислюється до азотної кислоти, і якщо з'єднати аміак з азотною кислотою, то вийде нітрат амонію тобто аміачна селітра. Така агрохімія буде містити азот у двох формах, тобто амонійний та нітратний (17 % амонійного та 17 % нітратного азоту, в сумі 34 % азоту).
Популярність аміачної селітри пояснюється його універсальністю, так як це добриво повсюдно використовується в сільському господарстві для будь-яких культур та на всіх видах грунтів.

Вибухові речовини.
Це вибухова речовина, однак її критичний діаметр (найменший діаметр циліндричного заряду вибухової речовини, при якому можливе поширення детонації) такий великий (для сирої неподрібненому селітри порядку декількох метрів), а сприйнятливість до детонації настільки незначна, що чистий селітру можна обробляти так само, як та інертні солі.
Найбільш широко у промисловості та гірничій справі застосовуються суміші аміачної селітри з різними видами вуглеводневих горючих матеріалів, інших вибухових речовин, а також багатокомпонентні суміші:
- Склади типу аміачна селітра/дизельне паливо (АСДТ);
- Рідка суміш аміачна селітра/гідразин (астролого);
- Водонаповнені промислові вибухові речовини (акванал, акваніт та інші);
- Суміші з іншими вибуховими речовинами (амоніт, детоніт та інші);
- Суміш з алюмінієвою пудрою (амонал).

Залежно від призначення аміачну селітру випускають двох марок: А та Б. А - для промисловості, Б - для сільського господарства. Допускається застосування селітри марки Б для промисловості. Для зменшення гігроскопічності та злежуваності у марку Б вводять різні кондиціонуючі добавки (доломітний, сульфатну або магнієву).