КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2000 р. N 770
Київ

 

Про затвердження переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1890 ( 1890-2002-п ) від 12.12.2002 }
 

{ Щодо чинності окремих положень Постанови
додатково див. Лист Міністерства юстиції
N 34-48/186 ( v0186323-06 ) від 02.11.2006 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 518 ( 518-2008-п ) від 04.06.2008
N 1298 ( 1298-2009-п ) від 02.12.2009
N 373 ( 373-2010-п ) від 31.05.2010
N 4 ( 4-2011-п ) від 05.01.2011
N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011
N 796 ( 796-2011-п ) від 27.07.2011
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011
N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012
N 408 ( 408-2012-п ) від 23.05.2012
N 800 ( 800-2012-п ) від 22.08.2012
N 1129 ( 1129-2012-п ) від 05.12.2012
N 15 ( 15-2013-п ) від 09.01.2013
N 234 ( 234-2013-п ) від 08.04.2013
N 712 ( 712-2014-п ) від 26.12.2014
N 747 ( 747-2016-п ) від 26.10.2016 }
 
 

Відповідно до статті 1 Закону України "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 

Затвердити перелік наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, що додається.
 
 

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
 

Інд. 29
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770
 

ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів

 

Таблиця I
 

Список N 1
 

Особливо небезпечні наркотичні засоби,
обіг яких заборонено

 

------------------------------------------------------------------

Міжнародна | Хімічна назва

незареєстрована назва |

------------------------------------------------------------------

Альфа-метилтіофентаніл N-[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4-
піперидил]-пропіонанілід
 

Альфа-метилфентаніл N-[1-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-
пропіонанілід
 

Ацетил-альфа-метилфентаніл N-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-
ацетанілід
 

Ацеторфін 3-o-ацетилтетрагідро-7a-(1-гідрокси-1-
метилбутил)-6,14-ендотаноорипавін
 

Бета-гідрокси-3- N-[1-(b-гідроксифенетил)-3-метил-4-
метилфентаніл піперидил]-пропіонанілід
 

Бета-гідроксифентаніл N-[1-(b-гідроксифенетил)-4-піперидил]-
пропіонанілід
 

Героїн діацетилморфін
 

Дезоморфін дигідродезоксиморфін
 

Дигідроеторфін 7,8-дигідро-7a-[1-(R)-гідрокси-1-
метилбутил]-6,14-ендо-
етанотетрагідроорипавін
 

Еторфін 7,8-дигідро-7a-(1-(R)-гідрокси-1-
метилбутил)-6,14-ендо-
етанотетрагідроорипавін
 

Канабіс, смола канабісу,
екстракти і настойки
канабісу
 

Кетобемідон 4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-
пропіонілпіперидин
 

Кокаїновий кущ, кока лист
 

Макова солома, концентрат усі частини, цілі чи подрібнені (за
з макової соломи винятком дозрілого насіння), рослини
виду мак снотворний, зібрані будь-яким
способом, що містять алкалоїди, а також
речовини, які отримують з цієї макової
соломи
 

3-метилтіофентаніл N-[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4-
піперидил]-пропіонанілід
 

3-метилфентаніл N-(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)-
пропіонанілід
 

Меткатинон 2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он
(ефедрон)
 

МППП 1-метил-4-феніл-4-піперидинол
(десметилпродин) пропіонат (ефір)
 

Опій
 

Опій ацетильований
 

Пара-фторфентаніл 4'-фтор-N-(1-фенетил-4-піперидил)-
пропіонанілід
 

Пепап 1-фенетил-4-феніл-4-піперидинол
ацетат (ефір)
 

Реміфентаніл 1-(2-метоксикарбонілетил)-4-
(фенілпропіоніламіно)піперидин-4-
карбоксиметиловий ефір
 

Тіофентаніл N-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-
пропіонанілід
 

Бензилморфін
 

3-моноацетилморфін
 

6-моноацетилморфін
 

AB-PINACA-CHM N-(1-карбамоїл-2-метилпропіл)-1-
(циклогексілметил)-1Н-індазол-3-
карбоксамід
 

ADBICA
 

В-22 хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-
1Н-індол-3-карбоксилат
 

-----------------------------

Примітка. До цього списку також включаються:
 

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних
засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних
засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі,
коли існування таких ефірів можливе;
 

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;
 

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;
 

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;
 

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб.
 

Список N 2
 

Особливо небезпечні психотропні речовини,
обіг яких заборонено

 

------------------------------------------------------------------

Міжнародна | Хімічна назва

незареєстрована назва |

------------------------------------------------------------------

Броламфетамін (+)(-)-4-бромо-2,5-диметокси-a-
(ДОБ, DOB) метилфенетиламін
 

N-гідрокси-МДА (+)(-)-N-[a-метил-3,4-(метилендіокси)
(N-гідроксиметилен, фенетил]-гідроксиламін
діоксіамфетамін)
 

ДЕТ (діетилтриптамін) 3-[2-(діетиламіно)етил]-індол
 

ДМА (2,5- (+)(-)-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін
диметоксіамфетамін)
 

ДМГП 3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-
тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-
[b,d]-піран-1-ол
 

ДМТ (диметилтриптамін) 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол
 

ДОЕТ (2,5-диметокси-4- (+)(-)-4-етил-2,5-диметокси-a-
етиламфетамін) фенетиламін
 

N-етилтенамфетамін (МДЕ, (+)(-)-N-етил-a-метил-3,4-
N-етил-МДА) (метилендіокси)фенетиламін
 

Етициклідин (ФЦГ) N-етил-1-фенілциклогексиламін
 

Етриптамін 3-(2-амінобутил)індол
 

Катинон (-)-(S)-2-амінопропіофенон
 

(+)(-)-лізергід (ЛСД, 9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-
ЛСД-25) метилерголін-8b-лізергінової кислоти
 

МДМА (3,4- (+)(-)-N,a-диметил-3,4-
метилендіоксиметамфетамін) (метнлендіокси)фенетиламін
 

Мескалін 3,4,5-триметоксифенетиламін
 

4-метиламінорекс (+)(-)-cis-2-аміно-4-метил-5-феніл-2-
оксазолін
 

ММДА (5-метокси-3,4- 2-метокси-a-метил-4,5-
метилендіоксіамфетамін) (метилендіокси)фенетиламін
 

Парагексил 3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-
триметил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
 

ПМА p-метокси-a-метилфенетиламін
(параметоксіамфетамін)
 

Псилоцибін 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-іл
дигідрофосфат
 

Псилоцин 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол
 

Роліциклідин (PHP, PCPY) 1-(1-фенілциклогексил)піролідин
 

СТП (ДОМ) 2,5-диметокси-a, 4-диметилфенетиламін
 

Тенамфетамін (МДА) альфа-метил-3,4-(метилендіокси)
фенетиламін
 

Теноциклідин (TCP) 1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин
 

Тетрагідроканнабінол 7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-
(наступні ізомери та їх пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
стереохімічні варіанти)
(9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагідро-6,6,9-
триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-
піран-1-ол
 

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10а-тетрагідро-
6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-
[b,d]-піран-1-ол
 

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-тетрагідро-
6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-
[b,d]-піран-1-ол
 

6a,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-
пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
 

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-гексагідро-
6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6H-
дибензо[b,d]-піран-1-ол
 

ТМА (3,4,5-триметоксіам- (+)(-)-3,4,5-триметокси-a-
фетамін) метилфенетиламін
 

Фенциклідин 1-(1-фенілциклогексил)піперидин
 

4-МТА альфа-метил-4-метилтіофенетиламін
 

5-MeO-DIPT N,N-диізопропіл-5-метокси-триптамін
 

5-MeO-DMT, 2-(5-метокси-1Н-індол-3-іл)-N,
5-метоксидиметилтриптамін N-диметилетанамін
 

Метилендіоксипіровалерон, 1-(3,4-метилендіоксифеніл)-
MDPV 2-піролідинілпентан-1-он
 

4-ММС (4-метилметкатинон) (RS)-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)
пропан-1-он
 

bk-PMMA 1-(4-метоксифеніл)-2-(метиламіно)
(4-метоксиметкатинон) пропан-1-он
 

СР 47,497 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилоктан-2-іл)фенол
 

(СР 47,497)-С6 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилгептан-2-іл)фенол
 

(СР 47,497)-С8 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилнонан-2-іл)фенол
 

(СР 47,497)-С9 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилдекан-2-іл)фенол
 

JWH-073 (1-бутил-1Н-індол-3-іл)(нафталін-
1-іл)метанон
 

JWH-196 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(1-нафтил)метан
 

JWH-194 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(4-метил-1-нафтил)метан
 

JWH-197 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(4-метокси-1-нафтил)метан
 

JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл)
(нафталін-1-іл)метанон
 

JWH-149 (4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-
1-пентил-1Н-індо-3-іл)метанон
 

JWH-098 (2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл)
(4-метоксинафталін-1-іл)метанон
 

JWH-195 (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-Н-індол-
3-іл)(нафталін-1-іл)метан
 

JWH-192 (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метан
 

JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)
етил]-1Н-індол-3-іл)метан
 

JWH-200 (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-
3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
 

JWH-193 (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)
метанон
 

JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)
етил]-1Н-індол-3-іл)метанон
 

JWH-176 (Е)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)-
1Н-інден-3-іл]пентан
 

JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-
1Н-індол-3-іл)метанон
 

JWH-081 (4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-
1Н-індол-3-іл)метанон
 

JWH-018 (нафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)
метанон
 

JWH-175 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(1-нафтил)метан
 

JWH-184 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метил-
1-нафтил)метан
 

JWH-185 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метокси-
1-нафтил)метан
 

JWH-116 1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол
 

HU-210 (6aR, 10аR)-9-(гідроксиметил)-
6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6а,
7, 10, 10а-тетрагідробензо[с]
хромен-1-ол
 

TFMPP 1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин
(3-трифторметил-
фенілпіперазин, мета-
трифторметил-
фенілпіперазин)
 

Сальвінорин А
 

АТМ 2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
(альфа-метилтриптамін)
 

NMT (N-метилтриптамін) 2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін
 

Буфотенин (5-OH-DMT) 3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-
індол-5-ол
 

Бутилон (b-кето МВDB) 2-метиламіно-1(3-4-
метилендіоксифеніл)бутан-1-он
 

БДБ (J, BDB) L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)
 

Етилон (b-кето МДЕА) 2-етиламіно-1(3-4-
метилендіоксифеніл)пропан-1-он)
 

MBDB 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
метилбутан-2-амін
 

MDOH (N-гідрокси-3,4- 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
метилендіоксиамфетамін) гідроксипропан-2-амін
 

Мета-хлорфенілпіперазин 1-(3-хлорфеніл)піперазин
(mCPP)
 

Метилон (b-кето МДМА) (3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)
 

СР 55,940 (-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-
диметилгептил) феніл]-транс-4-
(3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)
 

2С-Е 2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін
 

2С-І 2,5-диметокси-4-йодофенетиламін
 

2С-Т-2 2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін
 

2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-
пропілтіофенетиламін)
 

PCA (пара-хлорамфетамін, 4-CA)
 

JWH-250 1-пентил-3-(2-
метоксифенілацетил)-індол
 

JWH-251 1-пентил-3-(2-
метоксифенілацетил)індол
 

JWH-203 2-(2-хлорфеніл)-1-(1-
фенілетиліндол-3-іл) етанон
 

5-МеО-АМТ 5-метокси-альфа-метилтріптамін
 

5-МеО-NМТ
 

SR-18 1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-
(RCS-8, ВЕМ-8) індол-3-іл)-2-(2-
метоксифеніл)етанон
 

SR-19 (4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-
(BTM-4, ERIc-4, RCS-4) індол-3-іл) метанон
 

1-(3-трифторфеніл)-піперазин)
 

2-фторметкатинон
 

3-фторметкатинон
 

4-метил-N-етилкатинон
 

Плодове тіло (будь-яка
частина) будь-якого виду
грибів, що містить
псилоцибін чи (або)
псилоцин
 

АМ-694 (2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-
1Н-індол-3-іл]метанон
 

АМ-1220 1-(1-метилпіперидин-2-іл-
(АМ-1296) метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-
1-метанон
 

АМ-2201 [1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-
іл]нафтален-1-іл-метанон
 

ДОХ D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін
GDA-26
 

MABP 1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он
(буферон)
 

MDPBP 3,4-метилендіокси-a-
піролідинобутіофенон
 

MDPPP (3,4-метилендіокси-a-
піролідинопропіофенон)
 

MPBP 4-метил-a-піролідинобутирофен
 

Піперонілацетон 3,4-(метилендіоксифеніл)пропан-
(M1-2) 2-он
 

Нафірон 1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин-
(O-2482, NRG-1) 1)-іл-пентан-1-он
 

HU-210 (6aR,10aR)-9-(гідроксиметил)-
6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-
іл)-6a,7,10,10a-
тетрагідробензо[c]-хромен-1-ол
 

HU-308 [(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-
4-(2-метилоктан-2-іл)феніл]-
7,7-диметил-4-
біцикло[3.1.1]гепт-3-
еніл]метанол
 

N-ізопропілбензиламін
 

N,N-диметил-4-меткатинон
(N-метилмефедрон)
 

JWH-015 (2-метил-1-пропіл-1Н-індол-3-
іл)-1-нафталенілметанон
 

JWH-019 (1-гексил-1Н-індол-3-іл)-1-
нафталеніл-метанон
 

JWH-210 4-етилнафтален-1-іл-(1-
пентиліндол-3-іл)метанон
 

JWH-307 [5-(2-флуорофеніл)-1-
(пентилпірол-3)-іл-нафтален-1-
іл]метанон
 

JWH-370 нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-
толіл-1-Н-пірол-3-іл)метанон
 

WIN 48,098 (4-метоксифеніл)- [2-метил-1-
(Правадолін) (2-іл]метанон
 

WIN 55,212-2 (R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3-
(4-
морфолінілметил)піроло[1,2,3-
de]-1,4-бензоксазин-6-іл]-1-
нафталенілметанон
 

3,4-DMMC 3,4-диметилметкатинон
 

3-F-iso-MC 1-метиламіно-1-(3-
флуорофеніл)пропан-2-он
 

4-EMC 1-(4-етилфеніл)-2-
(метиламіно)пропан-1-он
 

4-FA (R,S)-1-(4-флуорофеніл)пропан-
(4-фторамфетамін) 2-амін
 

5-MeO-DALT N-алліл-N-[2-(5-метокси-1Н-
(5- індол-3-іл)етил]проп-2-ен-1-
метоксидіалілтриптамін) амін
 

5-MeO-DIPT N,N-діізопропіл-5-
метокситриптамін
 

5-IAI 5-йодо-2,3-дигідро-1Н-інден-2-
амін
 

1-пентил-3-(4-
гідроксифенілацетил)-індол
 

1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он
 

4-метил-a-пірролідинопропіофенон
 

-3-метокси-4-
метилпіролідинобутирофенон
 

АКВ-48 Н-індазол-3-карбоксомід
 

АМ-2233 1-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-
йодобензоіл)індол)
 

РВА 4-бромоамфетамін
(пара-бромоамфетамін)
 

РІА 4-йодоамфетамін
(пара-йодоамфетамін)
 

PVP 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
 

N-циклогексил-МДА -N-циклогексил-3,4-
метилендіоксиамфетамін
 

МРА 1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінопропан)
(метіопропамін)
 

2С-І-NBOMe 2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-
(25I-NBOMe, метоксифеніл)метил]етанамін
NBOMe-2C-I, BOM-CI)
 

5F-UR-144(XLR-11) 1-[(5-флюропентил)-1Н-індол-3-іл]-
(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
 

URB-754 6 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4Н-3,1-
бензоксазин-4-он
 

APB 5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-
амінопропіл)бензофуран)
 

UR-144 (1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3-
(KM-X1, TMCP-018, тетраметилциклопропіл)метанон
MN-001, YX-17)
 

AB-001 1-пентил-3-(адамант-1-оіл)індол
 

5-APDB 5-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
(3-дезокси-МДА, ЕМА-4)
 

6-APDB 6-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
(4-дезокси-МДА, ЕМА-3)
 

DOI 2,5-диметокси-4-йодамфетамін
 

5F-ADBICA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-
1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксамід
 

Метил 1-(5-флюоропентил)-
1Н-індол-3-карбоксилат
 

FUBIMINA [1-(5-флюоропентил)-1Н-бензімідазол-2-іл]
нафтален-1-іл-метанон
 

AB-FUBINACA N-[(1-амінокарбоніл)-2-метилпропіл)]-1-
(4-флюрофеніл)метил)-1Н-індазол
 

AB-PINACA (S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-
1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід
 

RH-34 3[2-(метоксибензил)аміноетил]-2,4(1Н,
3Н)хіназоліндіон
 

Діметокси-PVP 1-(4,5 діметоксифеніл)-2-піролідин-1-іл-
пентан-1-он
 

2С-1 2,5-диметоксі-4-йодо-фенетіламін

-----------------------------

Примітка. До цього списку також включаються:
 

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних
речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
 

гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;
 

метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо
вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;
 

солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;
 

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб;
 

похідні групи нафтоїліндолів, бензоїліндолів,
N-бензоїліндолів, фенілацетиліндолів, нафтилметиліндолів,
нафтилметилінденів, циклогексилфенолів, фенілциклогексанолів,
нафтоїлпіролів, дибензопіранів, триптамінів (крім лікарських
засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що
містять похідні групи триптамінів) та перелічених у ньому
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли
існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже
включені як самостійні позиції до переліку);
 

похідні групи фенетиламінів (крім лікарських засобів, у тому
числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні
групи фенетиламінів) та перелічених у ньому психотропних речовин
(якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких
похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як
самостійні позиції до переліку).
 

Список N 3
 

Рослини, які містять наркотичні засоби та
психотропні речовини і обіг яких допускається
для промислових цілей

 

------------------------------------------------------------------

Міжнародна | Пояснення назви

незареєстрована назва|

------------------------------------------------------------------

Рослини виду мак рослини виду папавер сомніферум Л (опійний,
снотворний (Papaver у тому числі олійний та інші, що містять
somniferum L) опій)
 

Рослини роду рослини будь-якого виду роду канабіс
коноплі (Cannabis)
 

-----------------------------

Примітка.
 

Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва
насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного
із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не
перевищував 0,15 відсотка.
 

Культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за
винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і
психотропних речовин, допускається за умови використання насіння,
зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст
тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка.
Таблиця II
 

Список N 1
 

Наркотичні засоби, обіг яких обмежено
 

------------------------------------------------------------------

Міжнародна | Хімічна назва

незареєстрована назва |

------------------------------------------------------------------

Алілпродин 3-аліл-1-метил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
 

Алфентаніл N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1H-
тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-
4-піперидиніл]-N-фенілпропанамід
 

Альфамепродин альфа-3-етил-1-метил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
 

Альфаметадол альфа-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-
гептанол
 

Альфапродин альфа-1,3-диметил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
 

Альфацетилметадол альфа-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
дифенілгептан
 

Анілеридин етиловий ефір 1-пара-амінофенетил-4-
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
 

Ацетилдигідрокодеїн 6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-
епоксиморфінан
 

Ацетилметадол 3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
дифенілгептан
 

Безитрамід 1 -(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2-
оксо-3-пропіоніл-1-бензимідазолініл-
піперидин
 

Бензетидин етиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4-
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
 

Бетамепродин бета-3-етил-1-метил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
 

Бетаметадол бета-6-диметиламіно-4-4-дифеніл-3-
гептанол
 

Бетапродин бета-1,3-диметил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
 

Бетацетилметадол бета-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
дифенілгептан
 

Бупренорфін 21-циклопропіл-7a-[(S)-1-гідрокси-
1,2,2-триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен-
6,7,8,14-тетрагідроорипавін
 

Гідрокодон 4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфінан-
6-он
 

Гідроксипетидин дигідрокодеїнон
 

Гідроморфінол 14-гідроксидигідроморфін
 

Гідроморфон дигідроморфінон
 

Декстроморамід (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-
піролідиніл)-бутил]морфолін
 

Декстропропоксифен альфа-(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-
метил-2-бутанолпропіонат
 

Дигідрокодеїн 4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-N-
метилморфінан
 

Дигідроморфін 7,8-дигідроморфін
 

Дименоксадол 2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-
(естоцин) дифенілацетат
 

Димелгептанол 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
 

Диметилтіамбутен 3-диметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
бутен
 

Дипіпанон 4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон
 

Дифеноксилат етиловий ефір 1-(3-ціано-3,3-
дифенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-
карбонової кислоти
 

Дифеноксин 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-
фенілізопекотинова кислота
 

Діампромід N-[2-(метилфенетиламіно)пропіл]-
пропіонанілід
 

Діетилтіамбутен 3-діетиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
бутен
 

Діоксафетил бутират етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират
 

Дротебанол 3,4-диметокси-17-метилморфінан-6b,14-
діол
 

Екгонін, його складні тропін-2-карбонова кислота
ефіри та похідні, які
можуть бути перетворені
в екгонін і кокаїн
 

Етилметилтіамбутен 3-етилметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
бутен
 

Етилморфін 3-етилморфін
 

Етоксеридин етиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси)
етил]-4-фенілпіперидин-4-карбонової
кислоти
 

Етонітазен 1-діетиламіноетил-2-пара-етоксибензил-
5-нітробензимідазол
 

Ізометадон 6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-
гексанон
 

Клонітазен 2-пара-хлорбензил-1-діетиламіноетил-5-
нітробензимідазол
 

Кодеїн 3-метилморфін
 

Кодоксим дигідрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим
 

Кокаїн метиловий ефір бензоїлекгоніну
 

Левометорфан (-)-3-метокси-N-метилморфінан
 

Левоморамід (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-
піролідиніл)-бутил]-морфолін
 

Леворфанол (-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
 

Левофенацилморфан (-)-3-гідрокси-N-фенацилморфінан
 

Метадон (фенадон) 6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон
 

Метадону проміжний 4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан
продукт
 

Метазоцин 2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-
бензоморфан
 

Метилдезорфін 6-метил-дельта-6-дезоксиморфін
 

Метилдигідроморфін 6-метилдигідроморфін
 

Метопон 5-метилдигідроморфінон
 

Мірофін міристилбензилморфін
 

Мораміду проміжний 2-метил-3-морфоліно-1,1-
продукт дифенілпропанкарбонова кислота
 

Морферидин етиловий ефір 1(2-морфоліноетил)-4-
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
 

Морфін 3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксимор-
фінен-7
 

Морфін метобромід морфін метилбромід
та інші азотисті похідні
морфіну
 

Морфін-N-оксид 3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-
епоксиморфінен-7-N-оксид
 

Нікодикодин 6-нікотинілдигідрокодеїн
 

Нікокодин 6-нікотинілкодеїн
 

Нікоморфін 3,6-динікотинілморфін
 

Норациметадол (+)(-)-a-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-
дифенілгептан
 

Норкодеїн N-деметилкодеїн
 

Норлеворфанол (-)-3-гідроксиморфінан
 

Норметадон 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон
 

Норморфін деметилморфін
 

Норпіпанон 4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон
 

Оксикодон 14-гідроксидигідрокодеїнон
 

Оксиморфон 14-гідроксидигідроморфінон
 

Пентазоцин (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагідро-
6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6-
метано-3-бензазоцин-8-ол
 

Петидин етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-
4-карбонової кислоти
 

Петидину проміжний 4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин
продукт А
 

Петидину етиловий ефір 4-фенілпіперидин-4-
проміжний продукт В карбонової кислоти
 

Петидину проміжний 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова
продукт С кислота
 

Пімінодин етиловий ефір 4-феніл-1-(3-
феніламінопропіл)піперидин-4-карбонової
кислоти
 

Піритрамід 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-
піперидил)піперидино-4-карбоксіамід
 

Прогептазин 1,3-диметил-4-феніл-4-
пропіонілоксіазациклогептан
 

Проперидин ізопропіловий ефір 1-метил-4-
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
 

Пропірам N-(1-метил-2-піперидилетил)-N-2-
піридилпропіонамід
 

Рацеметорфан (+)(-)-3-метокси-N-метилморфінан
 

Рацеморамід (+)(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-
(1-піролідиніл)бутил]-морфолін
 

Рацеморфан (+)(-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
 

Суфентаніл N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)-
етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
 

Тебаїн 3,6-диметокси-N-метил-4,5-
епоксиморфінадієн-6,8
 

Тебакон ацетилдигідрокодеїнон
 

Тилідин (+-)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1-
феніл-3-циклогексене-1-карбоксилат
 

Трамадол (+-)-транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-
(м-метоксифеніл) циклогексанолу
гідрохлорид
 

Тримеперидин 1,2,5-триметил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
 

Фенадоксон 6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон
 

Феназоцин 2-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-
бензоморфан
 

Фенампромід N-(1-метил-2-піперидилетил)
пропіонанілід
 

Феноморфан 3-гідрокси-N-фенетилморфінан
 

Феноперидин етиловий ефір 1-(3-гідрокси-3-
фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-
карбонової кислоти
 

Фентаніл 1-фенетил-4-N-пропіоніланілінопіперидин
 

Фолькодин морфолінілетилморфін
 

Фуретидин етиловий ефір 1-(2-
тетрагідрофурфурилоксіетил)-4-
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
 

-----------------------------

Примітка. До цього списку також включаються:
 

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних
засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних
засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі,
коли існування таких ефірів можливе;
 

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;
 

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;
 

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;
 

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб.
 
 

{ Абзац восьмий примітки до списку N 1 таблиці II виключено
на підставі Постанови КМ N 15 ( 15-2013-п ) від 09.01.2013 }
 
 

До цього списку не включаються декстрометорфан
(+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан
(+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії
заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН
про наркотичні засоби 1961 року ( 995_177 ).
 

Список N 2
 

Психотропні речовини, обіг яких обмежено
 

------------------------------------------------------------------

Міжнародна | Хімічна назва

незареєстрована назва |

------------------------------------------------------------------

Амфетамін (+)(-)-a-метилфенетиламін
 

Бензилпіперазин, BZP 1-бензилпіперазин
 

Глютетимід 2-етил-2-фенілглютарімід
 

Дексамфетамін (+)-a-метилфенетиламін
 

Дронабінол (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-тетрагідро-
((-)-транс-дельта-9- 6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо
тетрагідроканабінол) [b,d]-піран-1-ол
 
 

{ Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012 }
{ Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
{ Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з
Постановою КМ N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }
Кетамін (+-)-2-(2-хлорфеніл)-2-
(метиламіно)циклогексанон)
 
 

Левамфетамін (-)-(R)-a-метилфенетиламін
 

Левометамфетамін (-)-N,a-диметилфенетиламін
 

Меклоквалон 3-(о-хлорфеніл)-2-метил-4(3H)-
хіназолінон
 

Метаквалон 2-метил-3-(о-толіл)-4(3H)-хіназолінон
 

Метамфетамін (+)-(S)-N,a-диметилфенетиламін
 

Метамфетамін-рацемат (+)(-)-N,a-диметилфенетиламін
 

Метилфенідат метил-a-феніл-2-піперидинацетат
 

Секобарбітал 5-аліл-5-(1-метилбутил)барбітурова
кислота
 

Сибутрамін 1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-
(2-метилпропіл)циклобутанметанамін
 

Фенетилін 7-[2-[(a-метилфенетил)аміно]-етил]-
теофілін
 

Фенметразин 3-метил-2-фенілморфолін
 

Ціпепрол альфа-(a-метоксибензил)-4-(b-
метоксифенетил)-1-піперазинетанол
 

2С-В 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін
 

1-(4-хлорфеніл)-піперазин
 

-----------------------------

Примітка. До цього списку також включаються:
 

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних
речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
 

гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;