"Перший Український Маркет Хімічної Сировини" 

КОДЕКС ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИЗМІСТ

МЕТА ТА ЦІННОСТІ
НОРМИ ТА ПОЛІТИКА «ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТУ ХІМІЧНОЇ СИРОВИНИ»

ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

ВІДНОСИНИ З БІЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ

ПРИНЦИПИ ЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ПІДКУП

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

 

 

МЕТА ТА ЦІННОСТІ

Принципи, яких дотримується наша компанія – це цінності близькі кожному співробітнику. Саме вони формують сучасний та ефективний підхід у роботі.

Для результативної роботи компанії, в першу чергу, важлива мотивація, завдяки якій кожен член команди розвивається професійно та особистісно. Саме ця риса дозволила «Першому Українському Маркету Хімічної Сировини» використовувати у роботі лише сучасні технології.  

Орієнтованість на результат. Для нас найбільше значення має поставлена мета, саме тому кожен співробітник вміє формувати чіткі цілі та працювати задля досягнення мети. Діяльність «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини» збудована за принципами прозорості.

НАШЕ БАЧЕННЯ

«Перший Український Маркет Хімічної Сировини» – це один із лідерів ринку хімічної сировини. Наша мета – продемонструвати стійке фінансово-економічне зростання завдяки постійному покращенню якості роботи. Основу нашого успіху складають не лише ефективні рішення з управління, сучасні технології, а й кожна людина, що йде до спільної мети.

 

НОРМИ ТА ПОЛІТИКА «ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО МАРКЕТУ ХІМІЧНОЇ СИРОВИНИ»

ЗАГАЛЬНІ НОРМИ

«Перший Український Маркет Хімічної Сировини» працює відповідно до українського законодавства та дотримується законодавчих положень, стандартів і норм країн у яких здійснює свою діяльність. Крім того, ми використовуємо власні норми та положення спрямовані на збереження репутації компанії. Кодекс етичної поведінки (надалі – Кодекс) – це перелік принципів, які виконуються кожним співробітником «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини».

КОДЕКС ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Основа відповідальної діяльності співробітників «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини» полягає у слідуванні положенням Кодексу етичної поведінки та інших політик компанії й законодавчих норм. Цей Кодекс охоплює найбільш розповсюджені етичні та правові питання, процеси, обов’язки й умови праці.

ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ

Кожен співробітник «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини» зобов’язаний дотримуватися положень Кодексу, внутрішніх політик компанії, міжнародних норм у взаємодії із зацікавленими сторонами і під час виконання будь-якої діяльності, що може відобразитися на репутації підприємства. За порушення положень Кодексу чи інших норм передбачено використання санкцій у залежності від характеру порушення.

ВНУТРІШНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

Факти порушення внутрішньої політики компанії чи законодавчих норм підлягають детальному розслідуванню. Кожне повідомлення про порушення перевіряється на достовірність. За необхідності проводиться повне розслідування для усунення фактів повязаних із порушенням та для запобігання повторним порушенням.

Обов’язок кожного співробітника «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини» допомагати у розслідуванні та повідомляти достовірну й повну інформацію. У разі порушення цих принципів до співробітника застосовуються дисциплінарні покарання.

 

ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ

ПРАВА ЛЮДИНИ

Кожен співробітник «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини» дотримується основних прав і свобод людини. Основні документи, якими керуються працівники компанії: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Загальна декларація прав людини ООН, основні принципи і норми праці Міжнародної організації праці.

Ґрунтуючись на нормах цих документів, «Перший Український Маркет Хімічної Сировини» розробив ряд внутрішніх політик і правил, які розроблені з урахуванням корпоративних цінностей. У цих документах описані права, обов'язки та привілеї, які мають співробітники компанії, з урахуванням корпоративної культури й цілей компанії.

 

РАБОТА БЕЗ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ

Відповідно до чинного законодавства Україна кожен громадянин держави має право на гідне та поважне ставлення до себе і на роботу без переслідувань. Таких принципів дотримується і «Перший Український Маркет Хімічної Сировини», який піклується про відсутність форм незаконної дискримінації співробітників компанії.

 

ДИТЯЧА ТА ПРИМУСОВА ПРАЦЯ

«Перший Український Маркет Хімічної Сировини» дотримується міжнародних конвенцій про допуск дітей до різних видів робіт, розроблених Міжнародною організацією праці, норм Кодексу законів про працю й інших нормативних документів, що регулюють залучення неповнолітніх до різних видів робіт. Компанія не використовує дитячу чи примусову працю.

 

ДОТРИМАННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Компанія дотримується норм законодавства України, зокрема Кодексу законів про працю, що регулює трудові відносини, визначає тривалість робочого дня, норми і терміни виплати заробітної плати.

 

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

«Перший Український Маркет Хімічної Сировини» дотримується політики гендерної рівності. Ранжування співробітників за статевою ознакою або віком є ​​неприйнятним. У компанії немає диференціації розміру заробітної плати й умов соціального забезпечення у залежності від статі.

 

СВОБОДА ОБ'ЄДНАННЯ

Кожен співробітник компанії має право на приєднання або неприєднання до профспілки, чи створення визнаного трудового органу відповідно до законодавства України.

 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ І ПОВАГА ДО ОСОБИСТОСТІ

Усі співробітники компанії дотримуються норм і принципів суспільної моралі. Кожен співробітник сприймається як індивідуальність із певним набором особистісних цінностей, моральних якостей, професійних компетенцій, рівнем знань, своєю вірою і власним світоглядом. Члени команди цінують і поважають думку колег, не виражають оціночних суджень із приводу розумових, фізичних або будь-яких особливостей інших людей.

Компанія прагне розвивати корпоративну культуру, засновану на довірі та відкритості до всіх співробітників. Покращує мікроклімат у колективі, сприяє розвитку співробітників, підтримує талановитих працівників на всіх рівнях і забезпечує комфортні умови праці.

 

ОДНАКОВІ УМОВИ ЗАЙНЯТОСТІ

Кожен співробітник компанії має однакові можливості для зайнятості. Всі рішення щодо працевлаштування або кар'єрного зростання засновані виключно на компетенціях людини (навичках, результатах роботи, здібностях і кваліфікації).

ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ

БЕЗПЕЧНІ УМОВИ РОБОТИ

Компанія «Перший Український Маркет Хімічної Сировини» цінує здоров'я та безпеку кожної людини, тому прагне мінімізувати випадки травмувань під час роботи. Безпека праці досягається шляхом дотримання правил поведінки, усунення інцидентів, ризиків виникнення травм на робочому місці. Компанія постійно вдосконалює умови праці, впроваджує новітні рішення, які допомагають уникнути травм і нещасних випадків.

Кожен співробітник компанії повинен дотримуватися діючих норм Закону про охорону праці, а також внутрішньої Політики з охорони і безпеки умов праці.

Компанія постійно здійснює аналіз безпеки роботи, який є цінним інструментом для підвищення загальної безпеки компанії, шляхом визначення можливих загроз, пов'язаних із виконанням посадових обов'язків працівників, для розробки плану дій з метою контролю або усунення травм.

Працівникам холдингу забороняється брати участь у будь-яких діях, які можуть завдати шкоди іншій людині або змусити її відчувати загрозу життю чи небезпеці. Прикладами насильства на робочому місці можуть бути словесні або фізичні нападки, погрози, прояви ворожості, залякування або агресія. Крім того, насильством на робочому місці також вважаються помилкові, злочинні або необґрунтовані звинувачення на адресу іншої людини.

В компанії «Перший Український Маркет Хімічної Сировини» заборонено перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, вживати будь-які речовини або медичні препарати, які можуть перешкодити якісному виконанню роботи, викликати ризик для власної безпеки та безпеки інших осіб. У разі порушень правил безпеки необхідно проінформувати про це Службу з охорони праці.

ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Кожен співробітник компанії, який отримав доступ до конфіденційної інформації про інших співробітників і / або бізнес-партнерів, включаючи клієнтів і постачальників, піклується про збереження її конфіденційності та не допускає розголошення третім особам. Якщо конфіденційна інформація про компанію «Перший Український Маркет Хімічної Сировини» або бізнес-партнера є суттєвою і недоступною для громадськості, вона не може використовуватися для прийняття будь-яких рішень. Види конфіденційної інформації: результати діяльності компанії, інформація про ціноутворення, обсяги продажів, розмір заробітної плати працівників, відомості про партнерів, постачальників або клієнтів тощо.

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ КОМПАНІЇ

Співробітники компанії мають доступ до матеріальних і нематеріальних активів і зобов'язані використовувати їх за призначенням.

До матеріальних активів належать: обладнання, машини, інвентарні запаси, електронні пристрої, офісна техніка тощо. Активами «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини» дозволяється  користуватися виключно для забезпечення діяльності компанії.

До нематеріальних активів належать: час компанії, конфіденційна інформація, інтелектуальна власність тощо. Компанія докладає усіх зусиль для запобігання неправомірним діям, що можуть завдати шкоди репутації і призвести до оприлюднення неправдивої інформації. Для цього в «Першому Українському Маркеті Хімічної Сировини» працює Служба етичного контролю. Її основне призначення – збір і аналіз інформації про шахрайські, корупційні дії та інші правопорушення, які завдають шкоди інтересам компанії, її сьогоднішнім і потенційним партнерам або інвесторам.

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

Кожен співробітник компанії несе відповідальність за належне використання документів, до яких має доступ, зокрема за їх цільове використання, недопущення зловживань і забезпечення збереження конфіденційності інформації. Усі документи в паперовій та електронній формі повинні використовуватися, зберігатися і знищуватися в відповідності з діючими вимогами щодо ведення документообігу.

Крім того, слід пам'ятати про передбачені чинним законодавством України особливості зберігання та знищення документів, пов'язаних із судовими справами, аудиторськими перевірками або розслідуваннями.

 

ВІДНОСИНИ З БІЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ

ВІДНОСИНИ З ПАРТНЕРАМИ

Компанія «Перший Український Маркет Хімічної Сировини» відкрита до партнерства з дотриманням чинного законодавства України та міжнародних актів і норм. Будь-які партнерські відносини компанії з іншими представниками бізнесу будуються на принципах взаємної довіри, відкритості та готовності йти на компроміс для пошуку найбільш ефективних рішень про співпрацю.

При укладанні ділових угод враховуються потреби партнерів і їх корпоративні цінності, обираються взаємовигідні умови.

«Перший Український Маркет Хімічної Сировини» дбає про збереження конфіденційності інформації партнерів та з відповідальністю ставиться до виконання зобов'язань за умовами угод.

ВІДНОСИНИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

Відбір постачальників у компанії відбувається за принципом прозорості, що є результатом введення електронних торгів. «Перший Український Маркет Хімічної Сировини» вимагає від постачальників діяти відповідно до законодавства України. Крім того, співпраця з постачальниками здійснюється із дотриманням етичних норм. Вони викладені в Кодексі етичної поведінки, Закупівельній політиці, Правилах поведінки постачальників та включають наступні основні положення:

·         дбайливе ставлення до тварин;

·         дотримання Закону про запобігання корупції;

·         турботу про здоров'я і безпеку співробітників;

·         дбайливе ставлення до охорони навколишнього середовища;

·         дотримання прав і свобод людини;

·         забезпечення якості та безпеки продуктів харчування;

·         соціально відповідальне ведення бізнесу.

 

ПРИНЦИПИ ЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

«Перший Український Маркет Хімічної Сировини» керується правилами чесної та прозорої конкуренції і дотримується чинного законодавства України. Зокрема Закону про захист економічної конкуренції та Закону про захист від недобросовісної конкуренції. Будь-яке порушення цих нормативно-правових актів може завдати шкоди діловій репутації компанії та спричинити застосування санкцій, передбачених законодавством.

Правила взаємодії з постачальниками:

·         рішення про співпрацю з постачальниками приймаються на основі проведеного тендеру, де оцінюється якість запропонованих товарів або послуг, їх вартість, надійність партнера тощо;

·         недопущення нечесних торгових практик;

·         своєчасне інформування про доступні програми закупівлі або продажу;

·         своєчасне і в повному обсязі виконання зобов'язань, передбачених умовами договору.

 

ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ З КОНКУРЕНТАМИ

·         заборонено укладати з конкурентами будь-які угоди про встановлення цін або визначення інших умов продажу, територій та ліній продажу, розподілення замовників;

·         не можна обговорювати інформацію, що стосується компанії, за межами сфери дії операції;

·         необхідно чесно та прозоро обґрунтовувати вимоги, які висуваються до продукції та конкурентів;

·         завжди використовувати законні способи отримання конкурентної інформації;

·         постійно захищати конфіденційну інформацію та права інтелектуальної власності.

 

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ПІДКУП

У «Першому Українському Маркеті Хімічної Сировини» діє Положення про конфлікт інтересів, якого дотримуються всі працівники. Відповідно до нього, вони не можуть використовувати роботу компанії/свої посадові повноваження для особистої вигоди. Аби запобігти появі конфлікту інтересів (коли задоволення особистих інтересів чи інтересів членів родини має негативний вплив на компанію або стає перепоною для виконання посадових обов’язків співробітника), ключові співробітники компанії щорічно готують Декларацію про відсутність конфлікту інтересів.

ПОДАРУНКИ ТА ЗАХОДИ

Будь-які заходи, які організовує компанія і в яких беруть участь її партнери, співробітники та інші зацікавлені сторони, є платформою для налагодження звязків, ефективного нетворкінгу. Проведення таких заходів свідчить про відкритість компанії та готовність до діалогу з усіма стейкхолдерами. Проведення івентів та обмін подарунками з метою прискорення прийняття якихось рішень або, навпаки, перешкоджання їх прийняттю є неприпустимим.

 

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Охорона навколишнього середовища

«Перший Український Маркет Хімічної Сировини» опікується питаннями екології та захисту довкілля. Компанія та всі її співробітники дотримуються природоохоронного законодавства; багато уваги приділяють безпечному та надійному зберіганню продукції; намагаються знижувати енергетичні витрати. Екологічна відповідальність компанії полягає також і в тому, що співробітники «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини» зобов’язані повідомляти про будь-яке порушення, яке може мати наслідки для екології.

Безпека та якість продукції

Уся продукція компанії відповідає найвищим стандартам якості. «Перший Український Маркет Хімічної Сировини» несе відповідальність за якість усієї продукції, і багато уваги приділяє, зокрема, безпечним та надійним умовам її зберігання та транспортування. Постійний та надійний контроль на всіх етапах є обов’язковим, адже це − запорука безпеки клієнтів та навколишнього середовища.

Захист фауни

Компанія дотримується кращих стандартів гуманного ставлення до тварин. Дотримуючись цих принципів, всі співробітники «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини» повинні повідомляти про будь-які порушення норм поводження з тваринами відповідним службам.

 

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Робота зі ЗМІ

Оскільки медіа є одним із стейкхолдерів компанії, «ланкою» між нею та громадськістю, працівники компанії зобов’язані надавати представникам ЗМІ об’єктивну, актуальну та правдиву інформацію про діяльність «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини». Кожен працівник компанії повинен не допустити розголошення будь-якої конфіденційної інформації (про клієнтів, партнерів тощо), а також надавати представникам ЗМІ тільки правдиву та доступну для широкого кола інформацію, дотримуючись цінностей компанії. Адже викривлення фактів, неправильне подання інформації чи неправомірне використання конфіденційної інформації може негативно вплинути на репутацію компанії.

Соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність є невід’ємною частиною діяльності компанії.  Усі рішення про нові проекти, продаж, транспортування та зберігання продукції ухвалюються з врахуваннням всебічного аналізу того, як вони можуть вплинути на безпеку довкілля, здоров’я людей тощо. Детальний аналіз та конструктивний діалог усіх стейкхолдерів є запорукою надійної та безпечної діяльності «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини». При комунікації із зацікавленими сторонами усі працівники компанії дотримуються законодавства України, міжнародних стандартів, а також етичних принципів. Уся діяльність компанії відповідає її цінностям та спрямована на підтримку загального вектору сталого розвитку.

Протидія корупції

Відкритість і прозорість – саме на цих принципах базується діяльність «Першого Українського Маркету Хімічної Сировини». Кожен працівник зобов’язаний дотримуватися цінностей компанії та сприяти підтримці її гарної репутації.

«Перший Український Маркет Хімічної Сировини» вважає неприпустимим будь-які порушення законодавства. Усі працівники компанії дотримуються Політики протидії корупції, яка спрямована на профілактику і недопущення будь-яких корупційних ризиків та порушень законодавства України.

 

Контакти:

https://soda.kiev.ua/contact-us/