ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію
(аміачної селітри) походженням з Російської Федерації

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 26 березня 2018 року відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) розглянула звіт та висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство) про результати проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації (далі – Перегляд), а також коментарідо зазначених матеріалів.

За результатами розгляду зазначених матеріалів Комісією було встановлено:

значно змінилися обставини, які стосуються демпінгу, зокрема:

протягом 2014-2016 рр. в Україну почали постачатись нові модифікації товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів;

рівень застосованих остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації є недостатнім для усунення демпінгу, який заподіює шкоду;

товар, що виробляється національним товаровиробником, у розумінні пункту 26 статті 1 Закону, є подібним до товару походженням з Російської Федерації;

методологія, на підставі якої Міністерство розрахувало демпінгову маржу та ставку антидемпінгового мита, є обґрунтованою та відповідає вимогам Закону;

національні інтереси потребують зміни антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації;

практика російських виробників/експортерів при постачанні мінеральних добрив в Україну вказує на існування загрози подальшого обходження діючих заходів антидемпінгових заходів щодо нітрату амонію, шляхом постачання новихмодифікацій нітрату амонію, в якому сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту в перерахунку на азот у сухій речовині становить 28% та вище;

відповіді АТ «Мінерально-хімічна компанія «ЄвроХім», АТ «Невинномизький Азот», АТ «НАК «Азот» на запитальник для іноземного виробника і/або експортера та відповіді ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна» на запитальник для імпортера не були враховані вході проведення Перегляду, оскільки були надані з порушенням вимог статей 6, 13, 31 та 32 Закону, про що зазначених заінтересованих сторін було поінформовано відповідно до вимог Закону;

неможливо визначитичи добровільні зобов’язання, запропоновані АТ «Мінерально-хімічна компанія «ЄвроХім», АТ «Новомосковська акціонерна компанія «Азот» та АТ «Невинномизький Азот» про встановлення ціни на імпорт, єзадовільними таким чином, щоб Комісія була впевнена, що вплив демпінгу буде ліквідований. Коментарі АТ «Мінерально-хімічна компанія «ЄвроХім», АТ «Новомосковська акціонерна компанія «Азот» та АТ «Невинномизький Азот» немістили суттєвих фактів та доказів, що могли б вплинути на відповідні висновки Комісії.

З огляду на викладене вище та керуючись положеннями статей 18 та 20 Закону Комісія прийняла рішення № АД-383/2018/4411-05, згідно з яким вирішила:

1. За результатами проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації, порушеного рішенням Комісії від 13.04.2017 № АД-371/2017/4411-05, остаточні антидемпінгові заходи, застосовані рішенням Комісії від 21.05.2008 № АД-176/2008/143-47, продовжені та змінені рішенням Комісії від 01.07.2014 № АД-315/2014/4421-06, змінити таким чином:

1.1. Опис товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, змінити на такий:

«тверді добрива та інші продукти мінеральні або хімічні, азотні (не у водному розчині): нітрат амонію (аміачна селітра) без домішок, нітрат амонію (аміачна селітра) з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами та суміші добрив та інших продуктів на основі нітрату амонію (аміачної селітри) із вмістом двох або більше поживних елементів, в яких сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту у перерахунку на азот у сухій речовині складає не менше як 28 мас. %, незалежно від їх цільового використання, які класифікуються згідно з УКТЗЕД у товарних позиціях 3102 та 3105».

1.2. Встановити розмір ставки антидемпінгового мита:

для експортера ПАТ «Дорогобуж» на рівні 29,25 %;

для інших експортерів та загалом для Російської Федерації – 42,96 %.

2. Відхилити запропоновані АТ «Мінерально-хімічна компанія «ЄвроХім», АТ «Новомосковська акціонерна компанія «Азот» та АТ «Невинномизький Азот» добровільні зобов’язання про встановлення ціни на імпорт, оскільки зазначені компанії не співпрацювали з Міністерством у рамках проведення Перегляду та неможливо визначити, що їх зобов’язання щодо припинення демпінгового імпорту є задовільними таким чином, щоб Комісія була впевнена, що вплив демпінгу буде ліквідований. Коментарі АТ «Мінерально-хімічна компанія «ЄвроХім», АТ «Новомосковська акціонерна компанія «Азот» та АТ «Невинномизький Азот» з приводу відхилення добровільних зобов’язань не містять суттєвих фактів та доказів, що могли б вплинути на відповідні висновки Комісії.

Зазначене рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі