Menu
Ваша корзина

Ми працюємо понеділок - п'ятниця 09:00-17:00. РУСЬКИЙ КОРАБЛЬ ІДИ НА Х*Й!

  Умови використання

  Угода користувача 


  ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН (далі за текстом – Договір)

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://soda.kiev.ua 
  3. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). 
  4. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовлення підтверджено» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.


  5. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  6. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю"ГРУПА КОМПАНІЙ"УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА" ідентифікаційний код: 40893760, юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місце знаходження якої: Україна, м. Київ, вул. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ буд. 8; e-mail: info@soda.kiev.ua
  7. Покупець/Клієнт – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, та бажає придбати у Продавця товар або послугу шляхом укладення електронної угоди через Інтернет-магазин. Клієнт зобов'язаний надати Продавцю інформацію про себе, необхідну для укладення електронних угод, шляхом авторизації за допомогою електронного цифрового підпису, або іншим способом ідентифікувати себе в інформаційній системі, як суб'єкт електронної комерції, шляхом введення (створення) спеціального набору електронних даних, а також вчинення інших дій у такій системі. Ідентифікація може відбуватися шляхом створення електронного кабінету в Інтернет-магазині та/або зазначення своїх ПІБ, електронної адреси та контактного номера телефону при реєстрації.
  8. Сторони – спільно Продавець і Клієнт (кожен окремо – Сторона).
  9. Сайт https://soda.kiev.ua
  10. Інтернет-магазин – засіб (платформа), що розміщений на Сайті, для пропонування та реалізації товару, роботи чи послуги Продавцем та партнерами Продавця шляхом укладення електронної угоди з Клієнтом.
  11. Оферта – пропозиція Продавця Клієнту укласти Договір на умовах, викладених тут. Оферта вважається прийнятою після її Акцепту.
  12. Акцепт – вчинення Клієнтом дій, що свідчать про прийняття Клієнтом публічної пропозиції Продавця на укладення Договору (Оферти) стосовно товарів та/або послуг, інформація про які зазначена на Сайті.
  13. Комерційне електронне повідомлення – повідомлення в будь-якій формі, метою якого є пряме або опосередковане просування товарів, робіт чи послуг або ділової репутації особи, що здійснює господарську діяльність.

   

  1. ПРЕДМЕТ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
  2. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. 
  3. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. 
  4. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
  5. Продавець, шляхом розміщення інформації на Сайті пропонує Клієнтові укласти електронний договір купівлі-продажу товарів та/або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про яких зазначено на Сайті (Оферта). 
  6. Клієнт, обравши товар і/або послугу, що його цікавить, шляхом ідентифікації себе в інформаційній системі, вчиняє дію, що свідчить про прийняття Оферти Продавця на укладення електронного договору купівлі-продажу товарів та/або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про які зазначена на Сайті і дає відповідне підтвердження шляхом заповнення всіх граф (формулярів), необхідних для оформлення замовлення та подальшого укладення електронного Договору (Акцепт).
  7. Після отримання від Клієнта Акцепту Продавець відправляє на електронну адресу Клієнта підтвердження замовлення та/або підтверджує його за контактним номером телефону Клієнта. З цього моменту Договір вважається укладеним.
  8. У випадку відсутності товару в Продавця на складі, або з інших обґрунтованих підстав, в зв’язку з якими Продавець не може виконати умови Договору, Продавець повідомляє про це Клієнта таким же способом.
  9. Продавець, уклавши з клієнтом електронний Договір, бере на себе зобов'язання самостійно, або за допомогою за допомогою транспортно-експедиторських і кур'єрських організацій, поставити Клієнту товар та/або послугу в кількості, якості, в строки та в місце, погоджені Сторонами при оформленні замовлення.

  Замовлення товарів Покупцем з вибором опції доставки за допомогою транспортно- експедиторських і кур'єрських організацій (Нова пошта, Делівері, тощо), підтверджує згоду Покупця з тарифами третіх осіб-перевізників.

  1. Поставка товару та/або послуги здійснюється за умови попередньої оплати Клієнтом повної їх вартості, якщо Сторони не домовилися про інший порядок оплати. За згодою Сторін оплата може бути здійснена після передачі товару/надання послуги Клієнту, з відстроченням чи розстроченням платежу, іншим не забороненим законодавством способом. Бажаний порядок оплати обирається Клієнтом при оформленні замовлення шляхом вибору відповідних опцій у формі замовлення, що розміщена на Сайті, після чого він підтверджується (або відхиляється) Продавцем.

   

  1. ЦІНА ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
  2. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті в національні валюті – гривні.
  3. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 
  4. Вартість інших супутніх послуг обумовлюється Сторонами в кожному конкретному випадку.
  5. Ціна товару не включає вартість доставки, доставка товару за допомогою транспортно-експедиторських і кур'єрських організацій підлягає оплаті Покупцем згідно тарифів перевізника. 

   

  1. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
  2. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
  3. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі.
   Обміну або поверненню підлягає тільки новий товар, який не має слідів використання: потертостей, забруднень, тощо. Товар повинен бути повернутий у повному комплекті, з ярликом, в своїй оригінальній упаковці, з заводським маркуванням, і супроводжувальними документами.

  Обміну або поверненню не підлягає товар який має сліди використання (потертості,  забруднення, пошкодженні або відкриті каністри, мішки, бочки, куби, тощо), товар в не оригінальній упаковці (частково або повністю), без ярликів, заводського маркування та належних супроводжувальних документів.

  1. Обмін та повернення товару Покупцем за допомогою транспортно-експедиторських і кур'єрських організацій підлягає оплаті виключно Покупцем згідно тарифів перевізника. 

   

  1. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  2. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України. 
  3. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару. 
  4. Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за виконання замовлення та пов'язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару перевізниками, за якість Товару та належне виконання гарантійних зобов'язань виробниками (Гарантійний строк - строк, протягом якого Виробник гарантує якість товару, за умови дотримання Покупцем правил користування зазначених у супровідній документації на товар. 
  5. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання Товару).
  6. При передачі товару та/або послуги Продавець зобов'язаний забезпечити Клієнту можливість перевірити товар, а Клієнт зобов'язується перевірити відповідність товару щодо кількості, якості та технічних характеристик, узгоджених в замовленні.

  Клієнт зобов'язується перевірити комплектацію, зовнішній вигляд і належну якість товару під    час його отримання від транспортно-експедиторських і кур'єрських організацій, а також його цілісність. У випадку виявлення пошкодження товару, його заводської упаковки, маркування, ярликів, тощо, або відсутність товару або його частини, Покупець зобов'язаний негайно звернутися з претензією до перевізника.

  1. Право власності та ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Клієнта в момент передачі йому товару. Клієнт самостійно несе відповідальність за збереження товару після його отримання.
  2. Клієнт зобов'язується ознайомитися із супровідною документацією на товар до моменту його використання за призначенням.
  3. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

  Продавець не несе відповідальності за недоліки або втрату Товару, які виникли після передачі товару (для відправки) транспортно-експедиторським і кур'єрських організаціям внаслідок порушення останніми правил пакування, доставки або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

   

  1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 
  3. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем інформаці