Меню
Your Cart

Ми працюємо понеділок - п'ятниця 09:00-17:00. РУСЬКИЙ КОРАБЛЬ ІДИ НА Х*Й!

  Политика конфиденциальности, основні положення

  Політика конфіденційності

  Основні положення

  • Умови Політики конфіденційності були розроблені ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» (ідентифікаційний код 4089370, адреса: Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8) відповідно до положень українського законодавства. Вони встановлюють правила отримання персональної інформації про Користувачів, її збору, опрацювання, використання, подальшого зберігання та гарантування її недоторканості.
  • Дані – це інформація, яка стосується Користувача. До таких Даних відносять: ПІБ, e-mail, номер мобільного та домашнього телефону, адресу, інформацію про використовувані пристрої, дані листування між Користувачами і безпосередньо з Адміністрацією, іншу інформацію, необхідну для подальшої взаємодії з Користувачем, яка за його власним бажанням надається при заповненні спеціальної онлайн-форми, або інформацію, яка була отримана від Користувача в усній формі.
  • Опрацювання Даних Користувачів передбачає виконання будь-яких дій з ними.
  • Право на розпорядження цими Даними та їх подальше використання отримує ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА».
  • Користувач, надаючи свої персональні Дані, погоджується з цими умовами та надає ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА», а також іншим особам, які співпрацюють з ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА», офіційний дозвіл на їх опрацювання.
  • У Користувачів є можливість надавати Дані про себе онлайн або повідомляти їх ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» за допомогою телефону, через електронну пошту або поштою.
  • Якщо Користувача не влаштовують вищевказані умови, користуватися Сайтом не дозволяється.
  • Користувач повинен бути обізнаний в тому, що за умови забезпечення ним недостатнього захисту своїх даних під час авторизації на Сайті, зловмисники можуть незаконно отримати доступ до його особистої інформації. ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» не відповідає за матеріальні та нематеріальні збитки, завдані йому у зв’язку з такою ситуацією.

  Правила збору та систематизації Даних

  • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» збирають такі Дані, як:

  - персональна інформація;

  - інформація про акаунт – номер телефону, адреса пошти, прив’язаної до нього, пароль та нік для входу;

  - інформація, яка надається Користувачами ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» під час прийняття умов публічного договору, розміщеного на Сайті, або при наявності домовленості про отримання додаткових послуг;

  - дані про мобільні та стаціонарні пристрої Користувача (за умови використання електронних додатків) такі як: IP-адреса; точний час перебування на Сайті, інформацію про ПЗ, браузер, ОС мобільного пристрою, які використовувалися чи використовуються Користувачем;

  - дані, отримані при проведенні опитувань, пов’язаних із необхідністю покращити сервіс для Користувачів;

  - інформація, розміщена безпосередньо самими Користувачами – скарги, претензії, відгуки, коментарі та інші типи звернень.

  • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» також має право проводити опрацювання Даних за допомогою наступних технологій:

  - Кукі-файлів – це компактний блок особистих даних, які при переході на сторінку Сайту одразу відправляються на ПК чи смартфон Користувача і зберігаються на них.

  - Пікселів – це цифрові зображення, необхідні для відслідковування частоти використання Користувачем Сайту. Вони призначені для покращення надання Користувачеві відповідного сервісу, а також усунення багів в його роботі, виправлення яких ініційоване Користувачем. Весь блок інформації про Користувача автоматично обробляється і ніяким чином не змінюється в процесі роботи з цими Даними.

  Мета опрацювання Даних і їх використання

  • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» опрацьовує Дані для:

  - прямого здійснення своїх функцій, виконання обов’язків та забезпечення прав згідно з чинним законодавством, а також для реалізації відносин господарської, цивільно-правової та податкової спрямованості;

  - для визначення покупця як Користувача і підтримання подальшого зв’язку з ним.

  • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» не проводить обробку даних, які можуть стосуватися політичних поглядів, роботи в громадських організаціях чи приналежності Користувачів до певної раси, національності чи релігії. Також не обробляється інформація, яка стосується фізіологічних особливостей Користувачів, за допомогою яких можна здійснити ідентифікацію їх особистості.
  • Терміни проведення обробки та зберігання Даних визначаються на основі цілей здійснення обробки цих Даних, а також згідно з положеннями, вказаними в попередньо укладених угодах з Користувачами.

  Умови надання стороннім доступу до Даних

  • Розкриття Даних Користувача відбувається лише в тому об’ємі, який необхідний для проведення ідентифікації особистості Користувача та виконання його замовлення.
  • В окремих випадках ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» може демонструвати та використовувати статистику роботи сайту з Даними Користувачів, не показуючи при цьому деталі їх особистих даних та інформацію, яка відноситься до комерційної таємниці.
  • Сайт також надає можливості використовувати АРІ послуги сервісу Ютуб. Персональні дані Користувачів при цьому опрацьовуються, зберігаються та відправляються у відповідності з Умовами користування АРІ послуг Ютубу, а також Умовами конфіденційності Google.
  • На Сайті розміщені посилання на інші електронні ресурси, на які не розповсюджується дія даної Політики.
  • Опрацювання ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» Даних Користувачів не передбачає їх розповсюдження без їхньої згоди, а також надання доступу до них третім особам за виключенням ситуацій, передбачених чинним законодавством України. ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» офіційно здійснює обробку Даних. Дані не надаються для використання третім особам і не розповсюджуються без попереднього отримання згоди Користувача, за виключенням окремих випадків, а саме:

  - за офіційними запитами представників державних органів, які володіють правом вимагати та отримувати такі Дані в потрібному їм обсязі;

  - якщо на думку ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА», Користувач порушує основні положення Політики та інших угод, укладених між ним та ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА».

  • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» залишає за собою право обмінюватися персональною інформацією з правоохоронними органами з метою: попередження випадків віртуальної злочинності; врегулювання конфліктних ситуацій, з’ясування обставин, які стали чи могли стати в майбутньому причиною скоєння правопорушення, а також при виявленні ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» неправомірних дій Користувачів.

  Правила видалення інформації та внесення змін до неї

  • Користувачі мають право за своїм бажанням змінити або повністю видалити з Сайту особисту інформацію, відмовитися від регулярного надсилання рекламних пропозицій, або анулювати свою згоду на опрацювання Даних. Для цього необхідно відправити лист на нашу адресу: sales@soda.kiev.ua, або на адресу ТОВ: Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд.8.
  • Після того, як таке повідомлення буде отримане, опрацювання Даних Користувача припиняється і вони видаляються, окрім випадків, якщо воно є необхідним згідно положень чинного українського законодавства.
  • Реалізація деяких функцій https://soda.kiev.ua/, для яких необхідна інформація про Користувача, припиняється з моменту зміни або видалення таких Даних.
  • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» обробляє та зберігає Дані, поки це є необхідно, але не більше п’яти років з моменту відстеження останньої появи Користувача на Сайті.

  Захист конфіденційності Даних Користувачів

  • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» в процесі опрацювання персональної інформації Користувачів використовує всі необхідні заходи для забезпечення їх надійного захисту від незаконного доступу інших осіб. В тому числі, від внесення до них будь-яких не погоджених з Користувачем змін, а також їх поширення, неправомірного видалення, а також інших протизаконних дій.
  • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» постійно контролює дотримання всіх необхідних заходів щодо гарантування безпечного використання Даних Користувачів.

  Додаткові положення

  • У ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» є можливість за власним бажанням змінити умови реалізації даної Політики. У такому разі, оновлений варіант Політики буде розміщено на Сайті.
  • ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «УКРАЇНА ПРОМИСЛОВА» не є відповідальним за збитки, яких було завдано Користувачеві або третій особі в результаті невірного трактування умов договору.
  • Якщо окремі положення частково чи повністю визнаються недійсними або вони напряму суперечать законам України, це не впливає на правочинність інших положень. Вони є дійсними в повній мірі.

  Терміни, використані для підготовки даних положень, має тотожне значення з положеннями Угоди Користувача, якщо в ній не зазначено протилежне.